Nieuws

Op woensdag 22 maart 2017 wordt het Huis van de Wijk Berkelplein in Rotterdam Kralingen op een feestelijke wijze geopend. Tijdens de opening vinden er toespraken plaats door de gebiedscommissie, Woonstad, buurtbewoners en de medewerkers van DOCK. De betrokken partijen hebben samen hard gewerkt aan...

In de maanden november en december zijn medewerkers van DOCK op pad geweest om een huisbezoek te brengen aan de 75-plussers in de Esch. Er zijn in totaal meer dan honderd ouderen bezocht. DOCK ging langs voor een gezellig praatje of om wat informatie te...

Sinds september dit jaar is de samenwerking tussen DOCK en Hoedje van Papier concreet tot stand gekomen. Evola Vlaun en Mariet Birckel geven de lessen Taalonderonsjes. Deze cursus is bedoeld voor mensen die beter Nederlands willen spreken en schrijven.  De cursus bestaat uit drie modules en elke...

De feestdagen zijn in aantocht en alle scholen en kinderen kijken uit naar de kerstvakantie. Ook de afgelopen periode heeft het schoolmaatschappelijk werk niet stil gezeten. Zo hebben de SMW-ers veel individuele gesprekken gevoerd met ouders en / of kinderen. Vaak krijgen wij de vraag, met...

Binnen het Nieuw Rotterdams Welzijn zit ook voor Pniël de opdracht om activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren met als doelen: het bevorderen van communicatie, het vergroten van de leefwereld en het ontwikkelen van talenten van kinderen en jongeren. Het afgelopen jaar kwamen in Pniël...

Verschillen overbruggen en netwerken versterken met theater als middel Aangezien mensen in tijden van onrust soms afwachtend en wantrouwend tegenover elkaar staan, is het belangrijk met elkaar in gesprek te blijven. Vandaar dat Stichting LOKAAL, DOCK en Formaat drie stadsdialogen hebben georganiseerd op 17, 22 en...