Nieuws

Er is in Rotterdam veel aandacht voor de jeugd met het doel kinderen, tieners en jongeren kansrijk te laten opgroeien tot zelfredzame volwassenen die bijdragen aan de samenleving. Het gaat daarbij onder meer om het ontwikkelen van talenten, het behalen van schooldiploma’s, het vinden en...

In uw werk komt u mensen tegen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Misschien omdat zij een beperkt netwerk hebben, financieel erg krap zitten of schulden hebben, vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking bijna niet meer buiten komen of als klusjes in huis...

Iedere zaterdagochtend steken de jongeren van Kluskanjers Crooswijk de handen uit de mouwen. Van fietsen repareren, snoeien, onderhoud, meubels maken tot folders wegbrengen. De jongeren van de Kluskanjers willen wat betekenen voor de wijk, een zakcentje bijverdienen en zich verder ontwikkelen. Het achterliggende idee van deze...

Voorlichting over veiligheid op De Arentschool Pesten, intolerantie en onwenselijk gedrag komen steeds vaker voor en sommige kinderen voelen zich hierdoor minder veilig op school en in de wijk. De Arentschool en DOCK bundelen de komende periode hun krachten om de waarde ‘veiligheid’ onder de aandacht...

In de week van de opvoeding organiseren de Vrijwilligerswinkel, DOCK en een groot aantal netwerkpartners uit Kralingen-Crooswijk op 4 oktober de Gezondheidsdag met als thema: 'Gezondheid begint bij de opvoeding'. Op maandag 11.00 uur is de officiële aftrap in Huis van de Wijk de Nieuwe Branding. Op diverse locaties in de...

In de maanden november en december zijn medewerkers van DOCK op pad geweest om een huisbezoek te brengen aan de 75-plussers in de Esch. Er zijn in totaal meer dan honderd ouderen bezocht. DOCK ging langs voor een gezellig praatje of om wat informatie te...

Sinds september dit jaar is de samenwerking tussen DOCK en Hoedje van Papier concreet tot stand gekomen. Evola Vlaun en Mariet Birckel geven de lessen Taalonderonsjes. Deze cursus is bedoeld voor mensen die beter Nederlands willen spreken en schrijven.  De cursus bestaat uit drie modules en elke...

De feestdagen zijn in aantocht en alle scholen en kinderen kijken uit naar de kerstvakantie. Ook de afgelopen periode heeft het schoolmaatschappelijk werk niet stil gezeten. Zo hebben de SMW-ers veel individuele gesprekken gevoerd met ouders en / of kinderen. Vaak krijgen wij de vraag, met...

Binnen het Nieuw Rotterdams Welzijn zit ook voor Pniël de opdracht om activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren met als doelen: het bevorderen van communicatie, het vergroten van de leefwereld en het ontwikkelen van talenten van kinderen en jongeren. Het afgelopen jaar kwamen in Pniël...

Verschillen overbruggen en netwerken versterken met theater als middel Aangezien mensen in tijden van onrust soms afwachtend en wantrouwend tegenover elkaar staan, is het belangrijk met elkaar in gesprek te blijven. Vandaar dat Stichting LOKAAL, DOCK en Formaat drie stadsdialogen hebben georganiseerd op 17, 22 en...