loader image

Van Kansarm naar Kansrijk

Met het project wil de Van Veldhuizen Stichting gezinnen die dit nodig hebben extra ondersteuning bieden in de thuis situatie. Het gaat hierbij om gezinnen die wellicht al ondersteuning hebben gehad van het wijkteam.

Met dit project wil de Van Veldhuizen Stichting gezinnen die dit nodig hebben extra ondersteuning bieden in de thuis situatie. Het gaat hierbij om gezinnen die wellicht al ondersteuning hebben gehad van het wijkteam en waarvan het wijkteam nu denkt dat het gezin het weer zelf kan. Het kunnen ook gezinnen zijn die zorgen hebben op een bepaald vlak en hier zelf niet uitkomen.

Twee gezinsondersteuners gaan  gezinnen in de thuis situatie begeleiden. Deze begeleiding kan plaatsvinden op het gebied van financiën, opvoeding, dagbesteding, sociaal netwerk, enz.

Doel is dat ouders die deelnemen aan ons project leren problemen structureel het hoofd te bieden. Met ondersteuning van ons  willen wij de situatie in het gezin dusdanig versterken dat het gezin een positieve toekomst heeft en dat de ontwikkelkansen voor de kinderen verbeteren. Want, als ouders minder zorgen en stress ervaren binnen het dagelijks leven, komt er meer ruimte vrij in het hoofd om meer aandacht te kunnen besteden aan de kinderen.

De volgende stap is dat de Van Veldhuizen stichting ook “externe” gezinnen gaan ondersteunen met ons project. Dit zijn gezinnen waarvan de kinderen niet bij Dikkertje Dap Kinderopvang Plus zitten, maar die wij doorverwezen krijgen vanuit bijvoorbeeld een wijkteam, het DOCK, het CJG, enz. De contacten met de verschillende organisaties zijn inmiddels gelegd en de reacties op ons project zijn heel positief.