loader image

Nieuwe openingstijden Kralings Informatie Centrum (KIC)

Het KIC biedt hulp bij het lezen van brieven, invullen van formulieren en contact met instanties.
DEZE HULP IS GRATIS!

Voor welke onderwerpen kunt u o.a. bij ons terecht?
• Inkomensvoorzieningen (bijstand, uwv, svb)
• Belastingzaken en toeslagen
• Kwijtscheldingen
• Digid zaken
• Voedselbank en kledingbank
• Energietoeslag
• Hulp bij betalingsregelingen
• Bankafschriften uitprinten

Kralings Informatie Centrum
Vredenoordplein 43
3061 px kralingen-west
T: 010-412 3242
E: kic3061@gmail.com

Openingstijden:
Dinsdag t/m Donderdag
10:00 – 12:30 uur