loader image

Uitnodiging voorlichting: Cursus Heldin

Dinsdag 13 juni om 10:00 ur

Wat leer je tijdens de cursus Heldin?

– Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken bijvoorbeeld als je kind gevallen is

– Reanimatie en AED training

– Hulp vragen: aan wie vraag jij hulp en hoe doe je dat?
– Duidelijk communiceren: bijvoorbeeld als de dokter je niet series neemt
– Omgaan met lastige situaties: je grens aangeven en omgaan met conflicten

– Ontdekken van je eigen talenten: vertrouwen in jezelf]

Door de cursus Heldin krijg je meer vertrouwen om te kunnen handelen bij noodsituaties.

De cursus bestaat it zeven (7) bijeenkomsten. Bij de laatste bijeenkomst ontvang je een erkend EHBO certificaat van het

Rode Kruis. Interesse? Meld je dan aan!

Aanmelden bij: Emine Bagcivan

T: 06-48462368

E: ebagcivan@dock.nl

Locatie: Huis van de Wijk De Nieuwe Branding

Cursusdata: dinsdag 12, 19, 26 september, 3, 10, 24 oktober

Tijd: 09:00 – 11:30 uur

De reanimatie en AED les op 31 oktober is van 09:00 – 13:00 urr

Eigen bijdrage: € 5,-

Voorafgaand aan de training vindt een kennismakingsgesprek plats met de trainsters van Heldin.

Deze staat gepland op: dinsdag 5 september 2023