loader image

voorlichting op basisscholen

Voorlichting over veiligheid op De Arentschool

Pesten, intolerantie en onwenselijk gedrag komen steeds vaker voor en sommige kinderen voelen zich hierdoor minder veilig op school en in de wijk. De Arentschool en DOCK bundelen de komende periode hun krachten om de waarde ‘veiligheid’ onder de aandacht te brengen in Kralingen-West. De groepen 6 t/m 8 krijgen van professionals van DOCK voorlichting over de gevolgen van pesten en ander onwenselijk gedrag, voor henzelf en voor anderen. Ook leren ze elkaar te helpen. Zo wordt zowel de school als de eigen leefomgeving van de kinderen een stukje veiliger.

Wilt u meer weten over deze activiteit? Neem dan contact op met Sabah el Mourabit, jeugd- en jongerencoach, 06 – 42 22 15 83.

Voorlichting op De Vier Leeuwen samen met de politie

In Crooswijk geven jongerencoaches van DOCK samen met de politie voorlichting aan groep 7 en 8 van basisschool De Vier Leeuwen. De voorlichtingen gaan over thema’s als pesten, social media en vuurwerk en zijn altijd interactief. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen, om advies te vragen en om met elkaar in discussie te gaan. De jongerencoaches creëren een vertrouwde sfeer waarbij de kinderen naar elkaars mening en verhaal leren luisteren. De voorlichtingen gaan door tot met december en de jongerencoaches kijken ernaar uit om dit werk op scholen in Kralingen-Crooswijk voort te zetten.

Wilt u meer informatie over deze voorlichting? Neem dan contact op met Mounir Boukhari, jeugd- en jongerencoach, 06 – 42 23 81 36.