loader image

Nieuw project: Jongenbijbanen en kluskanjers

Er is in Rotterdam veel aandacht voor de jeugd met het doel kinderen, tieners en jongeren kansrijk te laten opgroeien tot zelfredzame volwassenen die bijdragen aan de samenleving. Het gaat daarbij onder meer om het ontwikkelen van talenten, het behalen van schooldiploma’s, het vinden en behouden van werk en een bijdrage leveren aan de samenleving.

Voor het gebied Kralingen-Crooswijk is de focus daarnaast gericht op het reduceren van (financiële en sociale) armoede.

In 2017 is in Kralingen-Crooswijk als een lokaal werkgelegenheidsproject een klusteam van kluskanjers gevormd van jongeren die zich, tegen een vergoeding, willen inzetten voor de wijk. Vanaf 2018 wordt dit verbreed tot een project voor jongerenbijbanen en kluskanjers, gericht op jongeren van 16 t/m 23 jaar die wonen in het gebied Kralingen-Crooswijk.

Het betreft allebei bijbaantjes voor jongeren, de jongerenbijbanen vallen onder TOS, de kluskanjers onder DOCK. Het doel is om het perspectief voor de jongeren te versterken, de talenten van de jongeren te ontdekken en benutten, en inzichten en vaardigheden van de jongeren te vergroten. Het imago van de jongeren in het gebied verbetert (buurtbewoners zien dat jongeren positief bijdragen aan de maatschappij.) Hierbij is nadrukkelijk ook aandacht voor armoedebestrijding.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Jurgen van Halen, e-mail adres: Jurgen.vanhalen@thuisopstraat.nl of Youssef el Bahri, e-mailadres: yelbahri@dock.nl.