loader image

Succes Stop de schulden

Al enkele jaren draait met succes het project Stop de Schulden. Wekelijks zijn er vier bijeenkomsten in Huis van de Wijk De Nieuwe Branding. Arnold Bregman, , vertelt over het Stop de Schulden traject en het succes daarvan.

Het traject
“Elke dinsdagochtend is er een voorlichtingsbijeenkomst. Participatiemakelaar Bowie de Weijer geeft dan alle informatie over hulp bij schulden, een aanmelding bij de Kredietbank en hoe DOCK daarin kan ondersteunen. Deelnemers die verdere ondersteuning willen gaan vervolgens aan de slag, deels zelf thuis en deels tijdens de vervolgbijeenkomsten in De Nieuwe Branding. De bewoners houdt dus zelf zijn eigen regie en verantwoordelijkheid.”

Het succes
“Achter de schermen houden we bij wie aanwezig is tijdens de voorlichtingsbijeenkomst. Dit doen we uit professionele betrokkenheid, met als doel om mensen te ondersteunen om hun doel te bereiken. Als iemand afwezig is tijdens de voorlichting, wordt degene gebeld. Tijdens dit telefoontje proberen we iemand te motiveren om naar de volgende bijeenkomst te komen. Als iemand vervolgens weer niet komt, zoeken we na ongeveer drie weken weer contact.Vaak verschijnt de bewoner daarna wel of horen we dat de bewoner al druk bezig is met het verzamelen van bewijsstukken die nodig zijn voor een aanmelding KBR. Opvallend is dat bewoners onze telefoontjes niet als storend ervaren, maar juist waarderen”


Meer informatie of iemand aanmelden?

Neem dan contact op met de participatiemakelaar: Arnold Bregman via telefoonnummer 06 – 249 476 40 of mail naar aanmeldingmdkracro@dock.nl.

De bijeenkomsten van Stop de Schulden zijn op de volgende tijden:

Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
Dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur
Donderdag van 09.30 tot 11.30 uur

Voor deze bijeenkomsten is er geen zomerstop.