loader image

School Maatschappelijk werk is er voor ouder en kind

De feestdagen zijn in aantocht en alle scholen en kinderen kijken uit naar de kerstvakantie. Ook de afgelopen periode heeft het schoolmaatschappelijk werk niet stil gezeten. Zo hebben de SMW-ers veel individuele gesprekken gevoerd met ouders en / of kinderen.

Vaak krijgen wij de vraag, met welke vragen kunnen we komen en wat doen jullie precies? Allereerst geen één vraag is raar of gek. Er worden verschillende vragen door leerlingen aan ons gesteld, bijvoorbeeld: “ik ben steeds zo zenuwachtig voor mijn toets, wat kan ik hier aan doen, of ik word gepest, ik kan zo erg boos worden, of mijn ouders zijn gescheiden”.

Samen met het kind, de ouder(s) en school onderzoeken we wat het beste kan helpen. Bijvoorbeeld wanneer een kind vaak erg zenuwachtig is kunnen we bijvoorbeeld uit het werkboek Vrienden werken. Daarin leert een kind om te gaan met situatie waarin hij/zij zich bezorgd of bang voelt. Door te werken met groene (helpende) gedachten, zorg je ervoor dat je rustiger/fijner voelt. Bij een rode (niet helpende) gedachten wordt je vaak nog zenuwachtiger. Doordat je bijvoorbeeld denkt: “Ik ga toch een onvoldoende halen, of ik kan het nooit”. Terwijl als je leert om een groene (helpende) gedachten te hebben, zoals “Ik ga mijn best doen, of ik heb goed geleerd”, help je jezelf om minder zenuwachtig te zijn.

Naast de individuele gesprekken vinden erop de verschillende scholen ook groepstrainingen plaats. In samenwerking tussen de leerkracht en SMW krijgen alle leerlingen uit een groep weerbaarheidstraining. Hierin leren kinderen onder andere stevig in hun schoenen te staan en hoe kun je je van binnen sterk voelen.

Kortom we zijn allemaal fijn op de scholen aan het werk.Het team SMW Kralingen-Crooswijk wenst iedereen een mooie december maand toe.